Advents- a Chrëschtdagsconcert 2017

Ons Chorale

1861 als Männergesang- a Pompiersveäin zu Dummeldeng, e Quartier vun der ville de Luxembourg,  gegrënnt, si mir haut eng 4stëmmeg weltlech Chorale. Mir si Member vun der Union Grand-Duc Adolphe a vun der Union des Sociétés de Chant de la Ville de Luxembourg.

Loscht mat ze sangen?

Mir sichen Verstärkung an alle Stëmmen. Dir kënnt och just en eenzele Projet matmachen.  Onse nächste Projet ass e lëtzebuerger Chrëschtconcert de 16. Dezember 2017 an der Kierch zu Dideleng am Dezember. 

Hut Dir Loscht um Sange a Loscht e Projet mat ze maachen? Da mëllt Iech bei onsem Chef, dem Michel Ronkar,  ënnert directioun@chant.lu oder bei onsem Präsident Pierre Legille  um 621 167 023.

Notre chorale

Fondée en 1861 à Dommeldange, un quartier de la ville de Luxembourg, comme chorale d'hommes et sapeurs pomipers, nous sommes aujourd'hui une chorale mixte à 4 voix. Nous sommes membre de l'Union Grand-Duc Adolphe et de L'Union des Sociétés de Chant de la Ville de Luxembourg.

Envie de chanter?

Nous cherchons des chanteurs de chorale dans toutes les voix. Notre prochain projet est un concert de Noël luxembourgeois àl'église de  Dudelange le 16 décembre 2017. Vous avez envie de participer? Alors faites un mail à notre chef de chœur M. Michel Ronkar sous directioun@chant.lu ou donnez un coup de fil ànotre président M. Pierre Legille au 621 167 023.