2018 / 2019

10.09.2018 20:00   1. Prouf mat Patt zu Dummeldeng
07.10.2018 09:00   Commémoration Weimerskierch
21.10.2018 15:00   Concert Apéritif Gasperich
04.11.2018 11:00   Kiermes am Duerf  am Drescherhaus (Concert, Iessen Thé Dansant)
08,12,2018      Concert Kierch Stadgronn 
15,12,2018  20:00    Concert zu Steesel um Chrëschtmaart 
08.02.2019 20:00   Generalversammlung amProufsall zu Dummeldeng
03.03.2019 15:00   Kannerbal am Pir Pelkes zu Dummeldeng
22.03.2019 20:00   Concert USCVL am Cercle Cité
27.04.2019 09:00   Samedi musical
17.05.2019   Concert Kierch Stadgronn (140 Joër Fraternelle)
18.05.2019   Cabaret am Gronn (140 Joër Fraternelle)
25.05.2019 09:00   Samedi musical
15.06.2019   Concert Dummeldeng "On Tour" am Pir Pelkes
19.06.2019   Concert Militärmusek Kierch Stadgronn (140 Joër Fraternelle)
22.06.2019   Fakelzuch
15.07.2019   Grillowend zu Dummeldeng
 
 
 
 
 

2018 / 2019

10.09.2018 20:00 Éischt Prouf vun der neier Saison
04.11.2018

10:30

T'ass Kiermes am Duerf am Centre Culturel Drescher zu Dummeldeng

Concert- Apéritif

Mëttegiessen

Thé Dansant

09.12.2018 20:00 Concert am Gronn (Kierch)
15.12.2018 20:00 Concert Chrëschtmaart Steesel
03.03.2019 15:00 Kannerbal am Pir Pelkes zu Dummeldeng 
15.06.2019 20:00 Concert am Pir Pelkes zu Dummeldeng