Onse Répertoire

Mir sin eng 4-stëmmeg Chorale mat engem zum gréissten Deel weltleche Programm de vu Klassik bis Modern geet

Onse nächste Projet ass e Adventsconcert zesumme gesonge mat der Chorale La Fraternelle Grund an der Chorale Saionte Cécile Limpertsberg de 16. Dezember 2017 um 17:00 Auer an der Kierch zu Dideleng